EMPRENDEDORES SOCIALES QUE HAN PASADO POR NUESTROS PROGRAMAS

Logo Idoven
logo grande Persei
Logo grande everhealth
logo grande alvum
Logo Biodata Devices
logo 3D Surgical Technologies UnLtd
Logo Flip Food
Logo Espigoladors
Logo Coollogger
Logo CircularCrop UnLtd
Logo Apadrina un Olivo
Logo Agrosingularity UnLtd
aiudo
Blind Explorer
Green Urban Data
Nice to eat you
RecircUP
Recircular
Souji
Feltwood
Mensos
De piso en piso